วท.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วท.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เป็นประธานในพิธีปิดและแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ณ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีคณะครู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และหมวดวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นครูผู้ควบคุม นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้มีนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง