รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมของฝ่ายบริหารทรัพยากร เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ พีรดา ริเวอร์วิว โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มีหัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป