เลขาฯ สอศ. ตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

เลขาฯ สอศ. ตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรีสะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น