กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ “Big Day” จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ “Big Day” จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ “Big Day” จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา อสม. กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หอการค้าอุบลราชธานี และชมรมสมาคมจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอขอบคุณภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี