วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมการฝึก และทำการรับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓

วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมการฝึก และทำการรับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมคณะผู้ช่วยครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการกำกับดูแล ตรวจเยี่ยมการฝึก และทำการรับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ได้เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกภาคสนามนศท.อ่างเก็บน้ำห้วยซัน ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี