การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญส่ง พรหมมานนท์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และนายเจริญ คำหล้า อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มาเป็นกรรมการในการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ให้แก่คณะผู้บริหารในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้ารับการประเมินอย่างพร้อมเพรียง