อสจ.อุบลฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

อสจ.อุบลฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของแต่ละแผนกวิชา ซึ่งเริ่มจาก ๑.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ๒.แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๓.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และ ๔.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้การแข่งขันทักษะทุกรายการนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#งานประชุมวิชาการอวทการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานครั้งที่๓๒
#PRสอจอุบลฯ