สอจ.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ฯ

สอจ.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ฯ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางณชิตา เถาว์โท หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานในระดับจังหวัดอุบลราชธานี ของสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป