วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานฯ

วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานฯ

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการนำเข้าข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการประชุมโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินภารกิจการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป