ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ประจำปี 2563

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้)วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษา

จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ในการประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม วางแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป