พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (วันที่ 12 สิงหาคม 2563) ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พิธีลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยเสมอมา