ข้อปฏิบัติในการสอบพนักงานราชการทั่วไป

ข้อปฏิบัติในการสอบพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ได้ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดยกำหนดสอบใน วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้
โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบดังนี้