วท.อุบลฯ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ” (Open House) ๒๕๖

วท.อุบลฯ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ” (Open House) ๒๕๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ” (Open House) ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ นายสุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล และร้อยตำรวจตรี วีระวัฒน์ พิณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิณโท เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เยี่ยมชมนิทรรศการของสถานศึกษาและผลงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป