การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับครูพิเศษสอนใหม่

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับครูพิเศษสอนใหม่

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับครูพิเศษสอนใหม่ ในการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีครูพิเศษสอนใหม่ จำนวน ๘ คน ประกอบด้วย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ๒ คน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ๒ คน แผนกวิชาโยธา ๓ คน และหมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ๑ คน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป