วท.อุบลฯ ดำเนินการบันทึกข้อมูล (PA3) ลงใบระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ดำเนินการบันทึกข้อมูล (PA3) ลงใบระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการบันทึกข้อมูล (PA๓) ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายบัณฑิต เหลาทอง หัวหน้าศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมินอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การบันทึกข้อมูล (PA๓) ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป