พิธีเปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระการปิโตรเลี่ยม

พิธีเปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระการปิโตรเลี่ยม

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระการปิโตรเลี่ยม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หจก. ตระการปิโตรเลี่ยม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการตรวจซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ ให้แก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป