กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine)

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine)

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (PfizerVaccine) สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 จำนวน 750 คนที่ลงทะเบียน รอบที่ 1 เข็มที่ 1 วันพุทธที่ 20 ตุลาคม ณ ศูนย์ OTOP อุบลราชธานี