วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกุดคูณ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกุดคูณ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย นางดาราวรรณ รอดสิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และนางสุพรรษา หิมะคุณ เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกุดคูณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ยอดกฐินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมดเป็นเงินประมาณ ๕,๑๙๙ บาท
#เรียนดีมีความสุข
#ทอดกฐินสามัคคีวัดกุดคูณ
#PRวทอุบลฯ