แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วท.อุบลฯ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) จิตอาสา ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วท.อุบลฯ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) จิตอาสา ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในการลงพื้นที่ให้บริการล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) จิตอาสา ซึ่งดำเนินการในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียง