แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย