สอจ. อุบลฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

สอจ. อุบลฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ และมีนางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าร่วมการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ให้เกียรติต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
#PRสอจอุบลฯ