เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๔๕ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่เข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี CMT (สาธิต) ทักษะฝีมือช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม (Robot Welding Competition) ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ทั้งนี้มีคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะระดับชาติ
#PRวทอุบลฯ