จัดเตรียมนิทรรศการ Land Mark ทุ่งดอกไม้และผีเสือ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

จัดเตรียมนิทรรศการ Land Mark ทุ่งดอกไม้และผีเสือ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกร วนะรมย์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดเตรียมนิทรรศการ Land Mark ทุ่งดอกไม้และผีเสือ หล่อเทียนบูชาธรรมสาธิต และจัดทำของที่ระลึกจากเทียน ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการสอนตามรายวิชาพันธุ์ไม้ และอุปกรณ์แต่งสวน รหัสวิชา ๒๐๑๐๘ – ๙๐๐๒ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์จริงในวิชาชีพสถาปัตยกรรม