สอจ.อุบลฯ ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

สอจ.อุบลฯ ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโดมใหญ่ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในการจัดงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม และนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมี นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชนอีกด้วย