การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (CEC) ประจำจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (CEC) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป