ทุนการศึกษาที่มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุนการศึกษาที่มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับทุนศึกษาสร้างฝัน โดยนายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และ นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ ๙ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เป็นผู้แทนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมแซน้อย ๑ เขื่อนสิรินธร ทุนการศึกษาที่มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝันได้มอบให้กับนักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ๒๐ ทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๐ ทุน โดยมีผู้บริหาร ครู อาจารย์ และคณาจารย์ทั้ง ๒ แห่ง ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้