งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานชุดใหม่ ในการดำรงตำแหน่ง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานรายการต่างๆ ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#งานประชุมวิชาการอวทการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานครั้งที่๓๒
#PRสอจอุบลฯ