สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงาน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
คัดเลือกผลงานนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาชีวศึกษาจังหวัดเลย อีกทั้งเป็นเวทีให้
นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเอง โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์มาเข้าร่วมการประกวด
มากกว่า ๑๓๐ ผลงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐทุกแห่งเป็นอย่างดี