วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีคมกริช สายพิณ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ดร.ทิพวรรณ สายพิณ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/ครูตัวแทนแผนกวิชาช่างอากาศยาน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศ ออกแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตาพิเศษ กิจกรรม “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ” (Open House) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตาพิเศษ และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป