ประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้ ) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม