กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา ในการนี้มี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง