การประชุม การเปิดสอนเพิ่มเติมสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

การประชุม การเปิดสอนเพิ่มเติมสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม การเปิดสอนเพิ่มเติมสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยมี นายชุมสันติ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และหัวหน้าแผนกวิชาโยธา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี