สอจ.อุบลฯ จัดประชุมตรวจใบสมัคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

สอจ.อุบลฯ จัดประชุมตรวจใบสมัคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมตรวจใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง โดยมี นางณชิตา เถาว์โท หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง