ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายประสิทธิ์ ภูมั่น หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหา

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายประสิทธิ์ ภูมั่น หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหา

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายประสิทธิ์ ภูมั่น หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เข้าตรวจความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร โดยมี ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร และคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ต้อนรับและเข้ารับการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนต่อไป