วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายจิระวัฒน์ ชวลิต รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ณ อาคารวิทยบริการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔