ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมสถานบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จังหวัดอุบลราชธานี

ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมสถานบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวแทนคณะครู จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการจัดระเบียบสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ตามนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน นำคณะปฏิบัติงานลงพื้นที่ ตรวจสอบและควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และพื้นที่เสี่ยง ภายในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา