โครงการ สืบสาน ประเพณีไทย ร้อยใจ สอศ. สพฐ. ด้วยรักและผูกพัน ณ บ้านวงษ์จินดา จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ สืบสาน ประเพณีไทย ร้อยใจ สอศ. สพฐ. ด้วยรักและผูกพัน ณ บ้านวงษ์จินดา จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ สืบสาน ประเพณีไทย ร้อยใจ สอศ. สพฐ. ด้วยรักและผูกพัน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี และร่วมรดน้ำขอพรในเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ บ้านวงษ์จินดา จังหวัดกาฬสินธุ์