พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓