ธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (อาคาร ๔ ชั้น) ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนสมาคมและสนับสนุนกิจกรรมนักศีกษา และรดน้ำขอพรจากอาจารย์ ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (อาคาร ๔ ชั้น) ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนสมาคมและสนับสนุนกิจกรรมนักศีกษา และรดน้ำขอพรจากอาจารย์ ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติิเป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (อาคาร ๔ ชั้น) ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนสมาคมและสนับสนุนกิจกรรมนักศีกษา และรดน้ำขอพรจากอาจารย์ ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูสารธรรมประคุณ เจ้าอาวาสวัดกุดคูณ เป็นประธานคณะสงฆ์ โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์