วท.อุบลฯ รับมอบเกียรติบัตร ” ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วท.อุบลฯ รับมอบเกียรติบัตร ” ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายหลักชัย เล็กเมฆา ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นำนายนันธิชัย พวงเขียว และนายสุวัฒน์ สุขสำราญ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้ารับมอบเกียรติบัตร “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น TIKTOK รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ทั้งนี้มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง