โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นวันที่ ๒ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยในวันนี้แบ่งเป็น ๒ รอบ ทั้งนี้มีนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19)