ประกาศ การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศจากงานการเงิน
เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
ในระหว่าง วันที่ 1 – 2 พ.ย. 2564 จะไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางธนาคารได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง และจะสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้อีกครั้งในวันที่ 3 พ.ย. 2564 งานการเงินต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้