กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา หนองช้าง (หนองขอน) และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา หนองช้าง (หนองขอน) และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการ Kick Off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา หนองช้าง (หนองขอน) และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ หนองช้าง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพต่อไป