วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีรับรอง เป็นการแสดงว่าเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีรับรอง เป็นการแสดงว่าเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นตัวแทนเข้ารับหนังสือรับรอง เพื่อเป็นการแสดงว่าเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ๑. สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ ๒. สาขา ช่างปรับอากาศ ในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี