เตรียมความพร้อมในการ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เตรียมความพร้อมในการ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็น ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการ เลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะในแต่ละประเภท และคณะครูที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี