ธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี ๓ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT

ธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี ๓ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วย นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี ๓ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี ๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบโรงไฟฟ้าให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี และมุ่งสู่การพัฒนาประเทศต่อไป