จัดพิธีทำบุญทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในโอกาส แสดงความยินดีกับความสำเร็จที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

จัดพิธีทำบุญทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในโอกาส แสดงความยินดีกับความสำเร็จที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในโอกาส แสดงความยินดีกับความสำเร็จที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลื่อนวิทยฐานะ เป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และ นายวิทยา กองตระกูลดี ข้าราชการครู เลื่อนวิทยฐานะ เป็นตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ