ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน – นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน – นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน – นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสวัสดิ์ ธงไชย หัวหน้างานทะเบียน พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียน – นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป