รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียนที่หัวหน้าแผนกวิชาร่วมกับครูผู้สอน สำรวจ รวบรวม และเสนอรายชื่อหนังสือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียนที่หัวหน้าแผนกวิชาร่วมกับครูผู้สอน สำรวจ รวบรวม และเสนอรายชื่อหนังสือ

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายการหนังสือเรียนที่หัวหน้าแผนกวิชาร่วมกับครูผู้สอน สำรวจ รวบรวม และเสนอรายชื่อหนังสือ ณ ห้องสืบค้นข้อมูล ชั้น ๑ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด โดยมี นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง การดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบราชการ ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้มีหัวหน้าแผนกวิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง