ผอ.วท.อุบลฯเข้าสวัสดีปีใหม่ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ผอ.วท.อุบลฯเข้าสวัสดีปีใหม่ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๘ มกราคม๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้า และขอพร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕